Меню

Обява за работа

Координатор на обучения и събития Координаторът е ключова позиция обучителната академия на фирма Хайкад Инфотех- Haycad Academy.

Координаторът е отговорен за организирането и управлението на административните процеси на една от дейности на организацията - обученията. Haycad Academy предлага и провежда самостоятелно и/или в партньорство с други организации и експерти редица специализирани обучения и събития. Координаторът притежава организационни и комуникационни умения, умее да планира в оперативен и стратегически порядък, както и да разрешава възникналите в процеса на работа казуси. В комуникацията си с крайните клиенти, координаторът умело идентифицира техните нужди и предлага подходящите за тях обучения, като отговаря и за финансовите въпроси свързани с обучението.

 Какво очакваме от теб:
 - Познаваш отлично портфолиото от обученията на Haycad Academy, процесите и процедурите на организацията;
 - Организираш и координира обучения, семинари и други събития, свързани с образование и/или дигитални технологии;
 - Участваш в създаването на нови обучения, и даваш предложения за оптимизиране на процеси и дейности;
 - Ръководиш административните процеси и логистика за всяко обучение в т.ч. изготвяш и поддържаш нужната документация за всяко обучение (електронно);
 - Отговаряш на въпроси, свързани с обученията, на партньори, клиенти и екипа на Haycad Academy;
 - Водиш активна кореспонденция с експертите-обучители на Haycad Academy;
 - Съставяш графика за предстоящите обучения;
 - Водиш кореспонденция с партньори и изискваш обратна връзка, която анализираш и споделяш с екипа. Какво очакваме от теб:
 - готовност за бързо навлизане в работата и включване в реални проекти и динамичен екип от самото начало;
 - опит в управлението на административни процеси и обучения;
 - прецизност в изготвянето и събирането на документация;
 - добро познаване на основните продукти в Microsoft Office (Word, Power Point, Excel);
 - Да умееш да боравиш с финансова и друга служебна документация;
 - Да се интересуваш от дигитални технологии и да си готов да се самоквалифицираш;
 - Минумум 2 години опит в подобна дейност;
 - Да притежава основни финансови умения;
 - Стратегическо мислене Предимства:
 - Опит при координиране на събития и обучения;
 - Комуникативност и екипна работа;
 - Притежава да умения да стои пред публика и да презентира;
 - Познаване на образователния сектор в България или по света;
 - Предишен опит със социални мрежи и управление на платени реклами Какво можеш да очакваш от нас:
 Работа в толерантна и сигурна среда; Служебен телефон, преносим компютър, допълнително заплащане на командировъчни разходи;

Възложител: Хайкад Инфотех
Телефон: 0879530807
Email: samuel.zlatarevhaycad-infotech.bg
  • Предлага работа
  • Възнаграждение:Качете вашия банер тук