Меню

Обява за работа

Оценяване на кампания за търсене в Google Ads

Вашите задачи1. Анализирайте ефективността на проведената кампания

Вашата основна задача е да оцените ефективността на проведената кампания. След като прегледате данните от проследяването, направете анализ на представянето на кампанията спрямо поставената маркетингова цел и направете препоръки какво и как може да се подобри при бъдеща итерация на същата кампанията. За да опишете резултатите от Вашия анализ и оценки, използвайте толкова слайдове в шаблона, колкото счетете за необходимо.  Задължително обаче попълнет е следното:

  • Изчислете възвръщаемостта на инвестициите (ROI) на кампанията, включително определяне на това дали кампанията е била с положителна или отрицателна възвръщаемост на инвестициите.
  • Идентифицирайте и изчислете съответните ключови показатели за ефективност на ниво кампания, рекламна група, реклама и ключова дума.
  • Въз основа на изчисленията на ключовите показатели за ефективност определете кои три ключови думи са се представили най-добре и обяснете основанията си за тази констатация.
  • Като разгледате изчисленията на ключовите показатели за ефективност, направете извод, кои ключови думи са обект на по-висока конкуренция в Google Ads и аргументирайте констатацията си.
  • Като цяло, изразете аргументирано мнение, колко добре (или не добре) се е представила кампанията съобразно дефинираната маркетинговата цел?

Ако има прозрения, които смятате, че биха били полезни, но които не са изрично споменати в по-горе изредените насоки за изпълнение на заданието, не се колебайте да ги добавите.

2. Дайте препоръки за подобряване на кампанията

След като оцените резултатите от кампанията, дайте три или повече препоръки за това, как да се подобри бъдеща итерация на кампанията, изхождайки от същата маркетингова цел. Ето някои от въпросите, които бихте могли да обмислите:

  • Бихте ли се фокусирали върху определени рекламни групи, реклами, ключови думи или типове съвпадения на ключови думи? Ако да, на кои и защо?
  • Бихте ли променили някое от съществуващите заглавия или описания на рекламите си или бихте ли добавили нови? Какво бихте променили/добавили и защо?
  • Бихте ли променили някоя от съществуващите си ключови думи или типове съвпадения или бихте ли добавили нови? Какво бихте променили/добавили и защо?
  • Бихте ли направили A/B тест и ако да, как бихте проектирали експерименталния план?

Тези въпроси са само насочващи, така че не се колебайте да включите и други разсъждения или идеи, които смятате за подходящи!

Възложител: Асен Асенов Стаматов
Телефон: 0
Email: ophop1212abv.bg
 • Предлага работа
 • Възнаграждение: 30 лв.Качете вашия банер тук