Меню

Проект

Debug на web платформа на GO lang

Платформата е на GO language, тоест Вие тряба да сте добре запознати с този програмен език, също така базата данни е Postgres.

Трябва да се отстранят/фиксират някои други бъгове, както и да се редактират някои функции и леко дизайна.

Ако Вие смятате, че разбирате главно Go Programming Language, моля пишете.

Също така за повече информация, моля пишете.

  • Бюджет:
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.