Меню

RSS

RSS (от англ. Really Simple Syndication, на бълг. се произнася - ер ес ес) е механизъм за предаване на новини от сайт към потребители или други сайтове. Данните са специфично форматирани в XML формат. RSS може да бъде визуализиран посредством RSS-четец (софтуер за четене). Технологията позволява получаване на информация от стотици сайтове, без да е нужно да бъдат посещавани.