Меню

Латински език

Латинският език е древен италийски език, говорен първоначално от латините в областта Лацио и в Древен Рим. Той произлиза от древния индоевропейски праезик и е повлиян от етруския език и използващ като основа гръцката азбука, латинският се формира в Италия в средата на I хилядолетие пр.н.е. 

Преводачи с латински език

Забележка: В сайта са регистрирани общо 9 специалиста в тази област. В списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.